Jäsenet

Täältä löydät tietoa Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton jäsenistä.

Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitossa on jäseniä yhteensä 93 yhdistystä, yritystä tai yhteisöä.

Viereisestä sivupalkista voit tarkastella jäsenluetteloa ryhmittäin.

Jäsenyys

4 §.  Liiton jäseniksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liitto hyväksyy.
        Kannattajajäseniksi voi liiton hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityishenkilön,
        joka haluaa tukea liiton toimintaa taikka osallistua siihen
        ja sitoutuu suorittamaan liiton kokouksen määräämän kannatusmaksun.

                 

5 §.  Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
        taikka ilmoittamalla eroamisestaan liiton kokouksessa pöytäkirjaan
        merkittäväksi. Eroavan jäsenen on kuitenkin maksettava jäsenmaksunsa siltä vuodelta,
        jonka kuluessa se eroaa.
        Liiton kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka on olennaisilta osilta jättänyt
        täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on liittoon liittymällä
        sitoutunut tai on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
        liittoa.

        Kannattajajäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi, ellei laiminlyötyä
        kannatusmaksua ole suoritettu viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

 

Voit ilmoittautua liiton jäseneksi alla olevalla lomakkeella

 ilmoittautuminenjasenneksilomake.doc