Ansioristiohjesääntö


Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton Ansioristi on emaloimalla tehty ansioristi, jossa keskellä on Kymen läänin vaakuna ja ristin sakaroissa liekkikuviot. Ristiä kannetaan satiininauhassa jossa on pystysuunnassa väriraidat, väreinä punainen - musta - punainen, sininen - valkoinen - sininen.
 

Ansioristi myönnetään tunnustukseksi vähintään kaksikymmentä (20) vuotta (lasketaan kun on täyttänyt 18v, nuoriso-osaton toimintaa ei lasketa) jatkuneesta ansiokkaasta, tuloksellisesta toiminnasta pelastustoiminnan hyväksi Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Ansioristi voidaan antaa myös tunnustuksena esimerkillisestä kunnostautumisesta tai erityisen ansiokkaasta toiminnasta palo- ja pelastustoimen hyväksi riippumatta palvelusajan pituudesta. Erikoistapauksissa liiton hallitus voi myöntää ansioristin myös Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan ulkopuolella palontorjuntatyössä toimiville henkilöille.
 

Esityksen ansioristin myöntämisestä voi tehdä liiton hallitukselle valtion pelastusviranomainen, kunnan pelastusviranomainen, kunnan pelastushallintoa hoitava lautakunta, liiton jäsenpalokunta tai liiton hallituksen jäsen. Ansiorististä suorittaa hallituksen vahvistaman lunastushinnan sen esittäjä, mikäli liiton hallitus ei ansiomitalia myöntäessään joissain erityistapauksissa päätä olla perimättä lunastushintaa. Ansioristiesitys tulee tehdä sitä varten tehdylle lomakkeelle. Esitys on toimitettava hallitukselle hyvissä ajoin ennen luovuttamista.
 

Ansioristin myöntää liiton hallitus. Myönnetyistä ansioristeistä pidetään luetteloa. Ansioristin luovutushinnan päättää liiton hallitus.
 

Ansioristin saajalle annetaan myös omistuskirja.
 

Ansioristiä kannetaan takin vasemmanpuoleisessa rintapielessä noudattaen niitä yleisiä ohjeita, mitä kunniamerkkien kantamisesta on valtakunnallisesti olemassa.
 

Oikeus liiton ansioristin kantamiseen voidaan liiton hallituksen päätöksellä peruuttaa, jos ansiomerkin saanut henkilö on merkkiä kantaessaan käyttäytynyt sopimattomasti tai toiminut liiton tarkoitusperien vastaisesti.
 

Tähän sääntöön voi liiton hallitus tarvittaessa tehdä lisäyksiä tai muutoksia.