Hakeminen

Kurssikutsun mukaan hakemukset tulee lähettää  liiton toimistoon sähköpostin liitteenä. Myös ilmoittautuminen HAKAn kautta on suotavaa.

Kurssihakemuksessa tulee olla kutsussa ilmoitettu puolto (Kympe: palokunnan päällikkö, EKP: joukkueenjohtaja) . Kurssien hakemuslomake lomakesivulla. LOMAKESIVULLE