Paloilmoitinhoitajan kurssi 
http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Yritykset-ja-laitokset
 

Kohderyhmä: Paloilmoittimien vastuuhenkilöt, hoitajat ja sijaiset sekä paloilmoittimella varustetussa kiinteistössä toimivat henkilöt

Kiinteistön paloilmoittimella tulee olla nimettynä paloilmoitinhoitaja, joka tehtäviin kuuluu kunnossapito-ohjelman läpivienti ml. kuukausikoe. Kurssia suositellaan myös kiinteistön haltijalle tai siellä toimiville henkilölle, jotta he osaavat käyttäytyä paloilmoittimen hälyttäessä.

 

Paloilmoittimen hoitajien kurssilla opetetaan paloilmoittimen toimintaperiaatteita ja miksi ilmoitin on rakennettu sekä opitaan ymmärtämään, kuinka erheelliset ilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää.

 Kouvolan Vaakunassa järjestetään siis pitkästä aikaa lähikursseja laitteistonhoitajille. Koulutuksissa noudatetaan tarkasti viranomaisten ohjeita turvallisesta tapahtumasta. Ohessa suorat linkit kurssin sivuille, josta pääsee ilmoittautumaan. Virallista ilmoittautumisaikaa on enää tämä viikko, mutta erityistapauksissa voidaan ottaa senkin jälkeen yksittäisiä ilmoittautuneita, mikäli tilaa on.

Paloilmoittimen hoitajakurssi, Kouvola.

 

https://koulutus.spek.fi/tapahtumatiedot.aspx?id=654

Koulutettu hoitaja tietää, ettei kalliista, mutta tositilanteessa epäkunnossa olevasta laitteistosta ole henkilö- ja paloturvaksi. Laitteiston huolimattomasta hoidosta syntyy ylimääräisiä ei toivottuja ilmoituksia ja työn keskeytyksiä sekä niin välittömiä kuin välillisiäkin kustannuksia. Paloilmoittimen haltijan tulee nimetä paloilmoittimen hoitaja ja huolehtia siitä, että tämä saa tehtävän hoidon kannalta tarpeellisen koulutuksen.

Kurssi on tarkoitettu paloilmoittimien huoltoon ja ylläpitoon osallistuvalle organisaatiolle ja laitteiston käyttäjille- ja hoitajille sekä heidän tehtävissään toimiville sijaisille.

 

 Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi, Kouvola
 

 

https://koulutus.spek.fi/tapahtumatiedot.aspx?id=655

Kiinteistössä olevan sammutuslaitteiston tehtävä on sammuttaa alkava tulipalo tai ainakin ensisijaisesti rajoittaa sen etenemistä ja vahinkoja siihen asti, kunnes pelastuslaitos ehtii paikalle.

Rakennuksen omistaja ja sammutuslaitteiston haltija vastaavat yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa siitä, että automaattinen sammutuslaitteisto toimii oikein, on jatkuvasti toimintakunnossa ja sitä huolletaan ja tarkastetaan asianmukaisesti. Tähän vastuuseen liittyy myös henkilöstön koulutus. Työnantajan on koulutettava nimetyt henkilöt niin, että he suoriutuvat annetusta tehtävästä.

 

Molemmat laitteistokurssit toteutetaan CFPA-E:n koulutusohjelman mukaisesti ja kurssin suorittamisesta jaetaan eurooppalainen osaamistodistus.